Waar we bij een teamtraject vaak meerdere (ongeveer 10) sessies gebruiken kunnen sommige mentale vaardigheden kort worden getraind via workshops. Dan ga je samen met je team (of groep ouders, officials of coaches) ongeveer 2 uur per keer heel specifieke onderwerpen bespreken en oefenen.